Manon online

Welk nieuws in Barendrecht?

Impegno biedt individuele begeleiding, vanaf 16 jaar, individuele behandeling vanaf 4 tot en met 30 jaar, gezinsondersteuning, voor gezinnen met minimaal één thuiswonend kind. Er verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. Het secretariaat van COCR is geopend elke werkdag van tot uur. COC Rotterdam e. Nadere informatie of opgave bij: 2. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is bereikbaar via een gratis landelijk telefoonnummer: uur per dag, 7 dagen per week. Voor meer informatie kijk op of naar Om voor woon ondersteunende dienstverlening in aanmerking te komen kunnen cliënten contact opnemen met de Ambulante Woonondersteuning via de afdeling Ingang van Pameijer, Ambulante Woonondersteuning Ridderkerk, Voor iedereen met een beperking: MEE Rotterdam Rijnmond Meedoen betekent meer dan alleen goede hulp en ondersteuning.

Meedoen betekent zelf de regie voeren en zelf verantwoordelijkheid nemen.

Provincie Drenthe

Meedoen betekent zelfstandig wonen, naar school gaan, werk of een goede dagbesteding hebben. MEE ondersteunt ook mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg! MEE biedt ook allerlei trainingen en cursussen aan.

MEE is onafhankelijk en kijkt alleen naar het belang van de klant. Iedereen kan bij MEE terecht zonder verwijsbrief of indicatie. De dienstverlening is gratis. MEE Rotterdam Rijnmond, Schiedamse Vest , BH Rotterdam, tel: werkdagen uur of via wijkteam Ridderkerk, Voor slechtzienden en blinden Visio Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken.

Met eenvoudige vragen kunt u, zonder afspraak, terecht op het inloopspreekuur. Dit wordt iedere donderdag van uur gehouden op de locatie in Rotterdam. Het computer inloopspreekuur vindt elke laatste donderdag van de maand plaats van uur tot uur bij Visio.

Ook sta ik klaar voor iedereen die alvast wil nadenken over zijn eigen uitvaart Marjan van der Giessen Uitvaartzorg Middenmolendijk a, AB Ridderkerk Voor een overlijden kunt u bellen naar dag en nacht bereikbaar. Vanuit meer dan 17 vestigingen in Nederland adviseren, scholen en trainen zij mensen die steeds slechter gaan zien.

Iedereen van jaar kan bij Bartiméus terecht. Met een speciaal team van specialisten ondersteunt Bartiméus slechtziende mensen op een persoonlijke en passende manier in hun eigen omgeving.

Hierbij ligt de focus op participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid. Denk aan bijvoorbeeld lees hulpmiddelen, aanpassingen in huis, Android en iphone trainingen of vrijetijdsbesteding. Stichting Mentorschap Rotterdam werkt in Rotterdam en de omliggende gemeenten. Mentorschap Rotterdam e.

Maar soms staat onenigheid een normale omgang in de weg. Ergernissen stapelen zich op en leiden tot een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict. In dat geval biedt Buurtbemiddeling uitkomst.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling in Ridderkerk? Neem contact op met Facet Ridderkerk via. De KBO is met leden de grootste seniorenorganisa e van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht.

Daarnaast bieden we onze leden ontmoe ng, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. Inkomen, Juridisch advies en notariële zaken 3. Indien u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u contact opnemen met uw ouderenadviseur van Facet Ridderkerk Ridderkerk.

Zij zetten zich in voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen. Zij kunnen gebruik maken van levensmiddelen die beschikbaar gesteld worden door groothandelaren en tuinderijen. Voor meer informatie of een aanvraag kunt u terecht bij uw ouderenadviseur van Facet Ridderkerk Ridderkerk. Als u een WWB- uitkering heeft kunt u zonder doorverwijzing direct terecht mits u in het bezit bent van een recente uitkeringsspecificatie en geldig identiteitsbewijs.

Mensen met een andere soort uitkering, werkenden met een inkomen op bijstandsniveau én de groep die in financiële nood zit door omstandigheden zoals ontslag, echtscheiding en schuldenproblematiek hebben een doorverwijzing nodig van een instantie.

Uiteraard kunt u hiervoor bij Facet Ridderkerk Ridderkerk terecht. Stichting Kledingbank Ridderkerk, Dr. Colijnstraat 40, AC Ridderkerk, Tel:. De gesprekken vinden plaats in het gemeentehuis van Ridderkerk. U kunt zich aanmelden via het telefoonnummer Ook kunt u terecht bij het loket in het gemeentehuis. Het accent ligt meer op preventie, uit de schulden blijven, maar ze staan u ook met raad en daad bij wanneer de situatie ernstiger is, bv.

Schuldhulpmaatje Ridderkerk is aangesloten bij het landelijk Schuldhulpmaatjes project en maakt onderdeel uit van de Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk. Heeft u vragen, mail dan naar of neem contact op met het coördinatieteam SHM-Ridderkerk. Een vrijwilliger komt bij u thuis om uw administratie weer op orde te krijgen. Hierdoor kunnen verdere schulden voorkomen worden en eventuele betalingsregelingen getroffen worden. Afhankelijk van uw hulpvraag kan de ondersteuning kort- of langdurig van aard zijn.

Kosten: inzet van de vrijwilliger is gratis, thuisadministratiemap kost 7, Belastingen en toeslagen Als u de AOW-leeftijd bereikt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Belastingaangifte doen is voor AOW ers niet verplicht. Toch kan dit financieel van belang zijn. AOW ers hebben net als iedere Nederlander recht op heffingskortingen.

Extra heffingskortingen zijn de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting bij recht op de ouderenkorting en een AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Iedere maand is er een gratis belastingspreekuur bij Facet Ridderkerk. U kunt een afspraak maken voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen over toeslagen. Dit gebeurt op afspraak. Kosten: 7,50 per aangifte, 10,- gezamenlijke aangifte. Afspraken zijn telefonisch te maken via Juridisch advies 3.

De sociaal raadslieden kunnen u helpen met vragen en problemen op het gebied van: uitkeringen en sociale voorzieningen; studiefinanciering; belastingen; wonen; echtscheiding en andere zaken op gebied van familierecht; arbeidszaken; consumentenzaken; vreemdelingenzaken; maatschappelijke en andere problemen; informatie en advies.

Hulp bij het invullen van bepaalde formulieren Zij vertellen u welke regelingen, wetten of voorzieningen voor u van belang zijn en welke instellingen ze uitvoeren. De hulp van de sociaal raadslieden is kosteloos. De afspraken kunnen alleen op woensdag en donderdag plaatsvinden.

FLAIR STORIES

Vragen kunnen ook per of telefonisch worden gesteld. Telefonisch: maandag tot en met donderdag van uur tot uur op , Kom tennissen bij RLTC! Wij hebben een actieve seniorenclub op de vereniging die graag overdag een balletje slaan. De verenging heeft een gezellig clubhuis waar we elkaar treffen voor de nodige gezelligheid naast de baan.

Meer weten? Kom gezellig een keer langs! Of bezoek onze open dag eind maart , wij zorgen dan voor een aantrekkelijke aanbieding voor een lidmaatschap!

Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws: Onze vereniging is op: Tennispark Bolnes Dijkpad 1, te Ridderkerk. De juristen luisteren goed naar uw verhaal en geven u een persoonlijk advies.

Soms is uw probleem wat ingewikkelder en verwijst het Juridisch Loket u door naar een instantie, zoals een bemiddelaar, maatschappelijk werk of een advocaat. U krijgt dan meteen informatie over de kosten.